Tuesday, 24 February 2009

Fikir sejenak 0009

Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu(wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya(surah Al-Fatihah), dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (yang kafir itu), dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap mereka(kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan fakir miskin).

No comments:

Post a Comment