Tuesday, 24 February 2009

Fikir sejenak 0009

Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu(wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya(surah Al-Fatihah), dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (yang kafir itu), dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap mereka(kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari golongan fakir miskin).

Thursday, 19 February 2009

Fikir sejenak 0008

Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah(wahai Muhammad):"Kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih-sayangNya, maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita(bukan dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan(dari segala benda dan perkara yang tidak kekal)".

Wednesday, 18 February 2009

Fikir sejenak 0007

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur. Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syari'at yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syari'at yang lain membantahmu dalam urusan syari'atmu, dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah: "Allah Amat" mengetahui akan apa yang kamu lakukan. "Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat, mengenai apa yang kamu berselisihan padanya".

Friday, 13 February 2009

Tuesday, 10 February 2009

Fikir sejenak 0006

Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang cukup bagi orang-orang yang (cita-citanya) mengerjakan ibadat(kepada Allah dengan berilmu). Dan tiadalah kami mengutuskan engkau(wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekelian alam.

Saturday, 7 February 2009

Fikir sejenak 0005

Maka jangan - jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah diantaranya lebih baik amalnya. Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu(punah-ranah) sebagai tanah yang tandus.

Sunday, 1 February 2009