Wednesday, 18 February 2009

Fikir sejenak 0007

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur. Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syari'at yang tertentu untuk mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syari'at yang lain membantahmu dalam urusan syari'atmu, dan serulah (wahai Muhammad) umat manusia kepada ugama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada di atas jalan yang lurus. Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah: "Allah Amat" mengetahui akan apa yang kamu lakukan. "Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat, mengenai apa yang kamu berselisihan padanya".

No comments:

Post a Comment