Thursday, 29 January 2009

Fikir sejenak 0004

Dan kalaulah ada mana-mana Kitab Suci yang dengannya gunung-ganang terbongkar bergerak dari tempatnya, atau dengan sebabnya bumi dipecah-belah mengeluarkan isi kandungannya, atau dengan sebabnya orang-orang yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan kepadanya, maka Al-Quran ialah Kitab Suci yang mengandungi mukjizat. (Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak Allah), bahkan segala urusan tertentu bagi Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki tentulah Allah memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, (lalu menjadikan semuanya beriman). Dan orang-orang yang kafir itu (dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala bencana (ke atas diri atau harta-benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka(lalu menjadikan mereka gempar kecemasan), sehinggalah datang janji Allah (hari kiamat dan azabnya); Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.

Friday, 16 January 2009

Fikir sejenak 0003

Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran. (Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut dalam kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.

Monday, 12 January 2009

Fikir sejenak 0002

Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur engkar(terhadap Al-Quran) dari azab yang amat berat(yang akan menimpa mereka kelak). Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih dari akhirat, dan menghalangi manusia dari jalan ugama Allah,serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya.

Sunday, 11 January 2009

Ayat Seribu Dinar

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan baginya(keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu".

Saturday, 10 January 2009

Fikir sejenak 0001

Demi sesungguhnya engkau(wahai Muhammad) akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:'Bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani'. Yang demikian itu, disebabkan ada diantara mereka pendita-pendita dan ahli-ahli ibadat dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong.

TAJ baby


Friday, 9 January 2009

Fikir sejenak

Dan orang-orang kafir, setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengahnya yang lain. Jika kamu (wahai umat Islam) tidak menjalankan(Dasar bantu-membantu sesama sendiri yang diperintahkan oleh Allah) itu, nescaya akan berlakulah fitnah(kekacauan) di muka bumi dan kerosakan yang besar.

Panda yang semakin pupus


Variety of orchids


Fikir sejenak

Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat diantara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa(yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim diantara kamu secara khusus(tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab seksanya.

Kronologi Kota Mekah