Saturday, 10 January 2009

Fikir sejenak 0001

Demi sesungguhnya engkau(wahai Muhammad) akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata:'Bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani'. Yang demikian itu, disebabkan ada diantara mereka pendita-pendita dan ahli-ahli ibadat dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong.

1 comment: