Friday, 9 January 2009

Fikir sejenak

Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan seruan RasulNya apabila ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat diantara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa(yang membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim diantara kamu secara khusus(tetapi akan menimpa kamu secara umum). Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab seksanya.

No comments:

Post a Comment