Friday, 9 January 2009

Fikir sejenak

Dan orang-orang kafir, setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengahnya yang lain. Jika kamu (wahai umat Islam) tidak menjalankan(Dasar bantu-membantu sesama sendiri yang diperintahkan oleh Allah) itu, nescaya akan berlakulah fitnah(kekacauan) di muka bumi dan kerosakan yang besar.

No comments:

Post a Comment