Saturday, 7 February 2009

Fikir sejenak 0005

Maka jangan - jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah diantaranya lebih baik amalnya. Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu(punah-ranah) sebagai tanah yang tandus.

No comments:

Post a Comment