Thursday, 12 March 2009

Fikir sejenak 0012

Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri. Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut ugama yang satu. (Tetapi ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di dalam ugama Allah), dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan sekelian jin dan manusia (yang berdosa)".

No comments:

Post a Comment