Wednesday, 4 March 2009

Fikir sejenak 0011

Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahikan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu(wahai Muhammad) dan kepada kaummu; dan kamu akan ditanya kelak(tentang isi kandungannya yang telah kamu amalkan).

No comments:

Post a Comment