Monday, 13 April 2009

Fikir sejenak 0016

Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang Kami turunkan dari langit , lalu(tumbuhlah dengan suburnya) tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang - bercampur-baur dan berpaut-pautan (pokok-pokok dan pohonnya) dengan sebab air itu; hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias (dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni), dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya(mengambil hasilnya), datanglah perintah Kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu Kami jadikan dia hancur-lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu-persatu bagi kaum yang mahu berfikir( dan mengambil iktibar daripadanya). (Itulah dia kesudahan kehidupan dunia), dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa , dan Dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahNya (menurut undang-undang peraturanNya) ke jalan yang betul lurus (yang selamat itu).

No comments:

Post a Comment